TermoRens kundenett

Kontaktinfo

Besøksadresse
TermoRens as
Nedre Kongerød 20
3737 Skien

Postadresse
TermoRens as
PB 2535 Kjørbekk 3702 Skien

E-post
Tlf +47 35 59 21 77
Faks +47 35 59 85 43
Mobil +47 90 59 77 21

Vårt crew

Kjell Doksrød

Gratulerer med AnodiX

 

Petroleum Geo Services - Ramform Tethys

 


Petroleum Geo Services - Ramform Atlas

 

Horten Kommune

 

Bergen Kommune

 

Ørland Kommune

 

Sykehuset i Volda

 

Atlanterhavsbadet, Kristiansund N.

 

Sola Kommune

 

NINA -  Norsk Institutt for naturforvaltning

 

Smart Hotels

 

Stavanger Kommune

 

Sirdal Kommune

 

Statsbygg

Harstad Kommune

Trondheim Kommune

Nøtterøy Kommune

Re Kommune

Oslo Kommune, Undervisningsbygg

Nye Østfoldsykehuset

Fredrikstad Kommune

Sortland Kommune

Bodø Kommune

Nesna Kommune

√ 

West Epsilon

√ 

Vest-Agder fylkeskommune

 √

Vennesla VGS

√ 

Tangen VGS

Paviljongen Kristiansnad

Mandal VGS

Kvadraturen VGS

KKG VGS

Flekkefjord VGS

Nes Kommune

St. Josef sykehjem 

Presteheia omsorgssenter

Holvika skole

Fiane skole

Grimtunet omsorgssenter

Holmenkollen Park Hotel Rica

Tønsberg sykehus

Kongsberg sykehus

Entra Eiendom

Kristiansand Kommune

Kristiansand Eiendom

Grimstad kommune

Gjerstad kommune

Bærum kommune

Oppland fylkeskommune

Choice hotel Farris Bad Larvik

Skrukkerød borettslag

Jorekstad bad Lillehammer

Berger Bad

Elvegaten bo og omsorgsenter

Mustad Eiendom 

Fevikhallen

Feviktun aldershjem

Kongsgård skole

Fylkeshuset Kristiansand

Gjerstad skole

Sunde skole

Gjerstadheimen

Narvik kommune

Veiholmen svømmehall

Eide skole

Frivoll skole

Jappa skole

Tveit omsorgssenter

Randesund omsorgssenter

Strømme sykehjem

Ternevig omsorgssnter

Vågsbygdtunet omssorgssenter

Stener Heyerdal omsorgssenter

Molde kommune 

 

Slik kan legionella stoppes

Av: | 28. august, 2009
Print
Artikkel i Ingeniør Nytt
Nr 7 2009

Artikkel om anodix oksidasjon  

Av VVS ingeniør Thore Andreassen fra firma TermoRens as

Legionella bakterien har blitt en kjent, men lang fra kjær bakterie de aller fleste innen VVS faget nå har fått god kjennskap til. Helt fra slutten av 70 tallet da det tragiske utbruddet i USA fant sted, og som også ga navnet til bakterien, har det vært forsket på mange metoder for å bekjempe denne lumske bakterien. Høykonsentrasjonsklorering, klordioksid vaksinering, peroksid vaksinering og ozonering, kobber og sølv ionisering, elektrodiafragmalyse, filtrering i sluttposisjon, bakterie filtrering og UV stråling er noen av metodene som benyttes. Så har vi som kjent temperaturbehandling hvor man må tappe vann på min 70 grader i 3 minutter gjennom tappested for å drepe bakterien.

Når vi vet at de fleste beredere her i landet står innstilt på 55 til 65 grader er det heller ikke bare å tappe. Man må først varme opp bereder –volumet, gjerne til 80 grader ( for å ha litt å gå på ) før man tapper hettvann. Og hvor lenge kan man tappe før temperaturen igjen er nede under 70 grader? Ikke lenge. Det er et enkelt regnestykke og ikke mange bygg ja knapt nok noen har kapasitet nok. I større bygg er også vannet langt under 70 grader før det når tappestedet. For dusjanlegg er det nå utviklet dusjer som har automatisk spyling av hettvann, men disse er svært kostbare.

Det er ikke vanskelig å drepe legionella. Det vanskelige er å drepe legionella hele tiden og frata de levevilkårene inne i rørsystemet. Den nye metoden som nå også har kommet til Norge  heter anodisk oksidasjon klarer faktisk dette. Metoden ble utviklet av Wolfgang Strele i Tyskland. Han så på de ovenfornevnte metoder som kun nødløsninger. Strele videreutviklet den kjente metoden klor-elektrolyse slik at denne kunne benyttes i vanlige husinstallasjoner. Han laget et apparat basert på platina og titan anoder på rør i rør prinsippet. Den ” anodiske oksidasjonen” bevirker at legionellabakterier, men også andre bakterier, drepes mens de sammen med vann strømmer gjennom anoden. Fig 1

Surstoffradikalene som oppstår på anodeoverflaten ( in stau nascendi ) fremkaller en oksidering av de gjennomstrømmende bakteriene, virus, sopp og alger. Man kan enkelt si at disse brennes under vann når de passerer elektrodepakken. Fra innholdsstoffene i vannet (for eksempel klorider) dannes det på samme tid metastabile oksidasjonsmidler. Disse føres i kontinuerlig kretsløp gjennom varmtvannsanlegget og garanterer at det eksisterende biobelegget, som danner livsgrunnlaget for mikroorganismene, brytes ned. De forskjellige oksidasjonsmidler som dannes fra vann ved det elektriske feltet er mer effektive enn enkeltvis anvendte desinfeksjonsmidler og best av alt tilfredsstillende for drikkevannsforskiftene.

Etter at biobelegget er brutt ned i ledningene , opprettholdes en depotvikning over flere dager. Forutsetningen for den hygieniske vannkvaliteten er dermed at vannet fornyes i lite brukte ledninger. Gjerne en gang pr uke. Man slipper altså oppvarming for å drepe bakteriene.

Anodisk oksidasjon har blitt benyttet på sykehus i Tyskland siden 1996 og har vist seg svært effektiv. Vannkvaliteten opprettholdes og det tilsettes ingen aggressive stoffer til vannet.

I Tyskland er det montert flere tusen anlegg av denne typen i alle typer bygg. Sykehus, aldershjem, barnehager, hoteller, skoler og lignende er typiske steder dette systemet er plassert.

I dag klores det og tappes varmtvann for å forebygge legionella. Tungvinte og kostbare prosedyrer som virker der og da til nye bakterier kan komme til innimellom rutinene om man er riktig uheldig. Med anodisk oksidasjon behandles vannet hele tiden og temperaturen er derfor ikke viktig. På denne måten spares også betydelige energikostnader til oppvarming. Det kan derfor søkes støtte til systemet gjennom Enova.

 Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist i Nederland som er anerkjent i hele Europa og som samarbeider med tyske institutter har testet metoden anodisk oksidasjon. Disse utfører også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddel – konserner. Deres konklusjon etter å ha testet metoden er helt klar. Anodisk oksidasjon er et godt alternativ til å drepe legionellabakterier i stedet for å varme vannet til over 60 grader.

Det ser dermed ut til at alle eiere av bygg her i landet dermed har fått enda et alternativ til legionellabekjempelse som man også kan spare energi på.

Norsk folkehelseinstitutt har mottatt alle tester og full informasjon om den nye metoden. Wolfgang Strele som har utviklet den kommer til Norge i mai og vil holde seminar i emnet.

Spennende ting er altså fortsatt på gang i VVS bransjen.

   Tilbake

Språk/language

 Norsk  English

Aditional languages

Important! This is an automatic translator and may give some wrong outputs!

Søk på siden

Search

LinkerAnodix - legionella