TermoRens kundenett

Kontaktinfo

Besøksadresse
TermoRens as
Nedre Kongerød 20
3737 Skien

Postadresse
TermoRens as
PB 2535 Kjørbekk 3702 Skien

E-post
Tlf +47 35 59 21 77
Faks +47 35 59 85 43
Mobil +47 90 59 77 21

Vårt crew

Kjell Doksrød

Gratulerer med AnodiX

 

Petroleum Geo Services - Ramform Tethys

 


Petroleum Geo Services - Ramform Atlas

 

Horten Kommune

 

Bergen Kommune

 

Ørland Kommune

 

Sykehuset i Volda

 

Atlanterhavsbadet, Kristiansund N.

 

Sola Kommune

 

NINA -  Norsk Institutt for naturforvaltning

 

Smart Hotels

 

Stavanger Kommune

 

Sirdal Kommune

 

Statsbygg

Harstad Kommune

Trondheim Kommune

Nøtterøy Kommune

Re Kommune

Oslo Kommune, Undervisningsbygg

Nye Østfoldsykehuset

Fredrikstad Kommune

Sortland Kommune

Bodø Kommune

Nesna Kommune

√ 

West Epsilon

√ 

Vest-Agder fylkeskommune

 √

Vennesla VGS

√ 

Tangen VGS

Paviljongen Kristiansnad

Mandal VGS

Kvadraturen VGS

KKG VGS

Flekkefjord VGS

Nes Kommune

St. Josef sykehjem 

Presteheia omsorgssenter

Holvika skole

Fiane skole

Grimtunet omsorgssenter

Holmenkollen Park Hotel Rica

Tønsberg sykehus

Kongsberg sykehus

Entra Eiendom

Kristiansand Kommune

Kristiansand Eiendom

Grimstad kommune

Gjerstad kommune

Bærum kommune

Oppland fylkeskommune

Choice hotel Farris Bad Larvik

Skrukkerød borettslag

Jorekstad bad Lillehammer

Berger Bad

Elvegaten bo og omsorgsenter

Mustad Eiendom 

Fevikhallen

Feviktun aldershjem

Kongsgård skole

Fylkeshuset Kristiansand

Gjerstad skole

Sunde skole

Gjerstadheimen

Narvik kommune

Veiholmen svømmehall

Eide skole

Frivoll skole

Jappa skole

Tveit omsorgssenter

Randesund omsorgssenter

Strømme sykehjem

Ternevig omsorgssnter

Vågsbygdtunet omssorgssenter

Stener Heyerdal omsorgssenter

Molde kommune 

 

Kommentar vedr. legionella i VVS-forum

Av: | 26. august, 2009
Print

TermoRens gir svar til Hanne T. Skiri der hun omtaler metoder for legionellabekjempelse.

Kommentar til "Mirakelmetoder mot Legionella"

Av Thore Andreassen TermoRens AS

Jeg leste innlegget hvor Hanne T. Skiri omtaler metoder for legionellabekjempelse. Med unntak av at hun fremstår som representant for en "uavhengig service og kompetansebedrift" er jeg enig i det aller meste hun skriver. 

Men.... Norkjemi as er en av flere leverandører som tilbyr løsninger til å bekjempe legionella. De tilbyr også kimtallstester til sine kunder som vi har erfart, ofte tror at de er på den sikre siden når disse er negative. Å fremstå som nøytral i dette tilfellet blir derfor helt feil. Siste avsnitt i innlegget levner heller ingen tvil om dette.

Undertegnede har arbeidet med legionellaproblematikken i mange år. Først og fremst for å finne en bedre og mer praktisk løsning enn hva som hittil har vært på markedet. Vi vet alle at det ikke finnes noen mirakelkurer. Det finnes imidlertid en del fornuftige produkter og løsninger som blir nevnt i artikkelen, og ja alle har sine svakheter, og oppfølging og kontroll må selvfølgelig gjøres uansett. Noe annet ville være direkte uansvarlig.

Grunnen til at jeg reagerer er selvfølgelig at TermoRens AS sitt produkt Anodix spesiellt blir nevnt i artikkelen. Når denne er installert kan den også forveksles med en " magic box " i anlegget, noe den selvfølgelig ikke er. Den er bare en av mange mulige løsninger for å fjerne legionella, og som selvfølgelig også krever vedlikehold og kontroll.

Siden forfatteren av artikkelen selv ikke har satt seg inn i produktet hun nevner finner jeg det hensiktsmessig med en oppklaring for leserne. Anodix behandler hele varmtvannsystemet kontinuerlig. Anodix anoden som består av platina og titan dreper alle bakterier i "kammeret", produserer en svært liten mengde hypokloritt og utnytter sirkulasjonen i varmtvannsystemet. Det er ikke den beskjedene hypokloritt mengden som dreper legionella, det er det selve Anodix enheten som tar seg av. Hypokloritten bryter ned biofilmen i anlegget over tid og man får et rent anlegg hvor det ikke er mulig for legionella å formere seg. Når kolonier løsner blir disse med i sirkulasjonen, drepes i apparatet og slik fortsetter prosessen kontinuerlig. Om man har Legionella i anlegget og installerer Anodix vil man se at Legionella nivået stiger den første perioden etter installasjon for deretter å falle til 0 etter noen dager eller uker. Dette fordi biofilmen brytes ned og bakteriene frigjøres fra overflaten de lever på. Varmtvannet i tanker og rørsystemet blir altså hele tiden behandlet. Når prøvene etter installasjon viser 0 legionella kan temperatur settes ned. Kontrollrutninene fortsetter selvfølgelig.

Som nevnt har jeg brukt mange år på finne en god løsning og pr dato er jeg ikke i tvil om at dette er den mest optimale løsning som kan tilbys. Det er dermed ikke sagt at kontroll rutiner og risikovurderinger skal sløyfes. Disse vil alltid være viktige. De av våre kunder som går inn på service avtaler blir fulgt tett opp på dette, og alle prøver blir tatt hos Unilabs as i Skien som er et av de høyest akkrediterte laboratorer når det gjelder legionella. Og vi tar legionellaprøver, ikke kimtallsprøver. Anodix har vært på det Tyske markedet i mange år, fått internasjonale priser og gjennomgått mange tester. Hittil er det ikke påvist legionella i noen av anleggene hvor systemet er installert ( ca 2000 i Tyskland og Nederland. Jeg mener det er viktigere å virkelig ta knekken på legionella og skape et sikkert miljø, enn å sette et kryss i boka for utført rutine man egentlig ikke vet om virker.

Thore Andreassen
Røleggermester / VVS ing.
TermoRens as
thore@termorens.no

» Du kan lese innlegget til Dr. scient i biologi Hanne T. Skiri her 
» Les innlegget til Thore Andreassen (TermoRens i VVS-forumet her

 

 Tilbake

Språk/language

 Norsk  English

Aditional languages

Important! This is an automatic translator and may give some wrong outputs!

Søk på siden

Search

LinkerAnodix - legionella