TermoRens kundenett

Kontaktinfo

Besøksadresse
TermoRens as
Nedre Kongerød 20
3737 Skien

Postadresse
TermoRens as
PB 2535 Kjørbekk 3702 Skien

E-post
Tlf +47 35 59 21 77
Faks +47 35 59 85 43
Mobil +47 90 59 77 21

Vårt crew

Kjell Doksrød

Gratulerer med AnodiX

 

Petroleum Geo Services - Ramform Tethys

 


Petroleum Geo Services - Ramform Atlas

 

Horten Kommune

 

Bergen Kommune

 

Ørland Kommune

 

Sykehuset i Volda

 

Atlanterhavsbadet, Kristiansund N.

 

Sola Kommune

 

NINA -  Norsk Institutt for naturforvaltning

 

Smart Hotels

 

Stavanger Kommune

 

Sirdal Kommune

 

Statsbygg

Harstad Kommune

Trondheim Kommune

Nøtterøy Kommune

Re Kommune

Oslo Kommune, Undervisningsbygg

Nye Østfoldsykehuset

Fredrikstad Kommune

Sortland Kommune

Bodø Kommune

Nesna Kommune

√ 

West Epsilon

√ 

Vest-Agder fylkeskommune

 √

Vennesla VGS

√ 

Tangen VGS

Paviljongen Kristiansnad

Mandal VGS

Kvadraturen VGS

KKG VGS

Flekkefjord VGS

Nes Kommune

St. Josef sykehjem 

Presteheia omsorgssenter

Holvika skole

Fiane skole

Grimtunet omsorgssenter

Holmenkollen Park Hotel Rica

Tønsberg sykehus

Kongsberg sykehus

Entra Eiendom

Kristiansand Kommune

Kristiansand Eiendom

Grimstad kommune

Gjerstad kommune

Bærum kommune

Oppland fylkeskommune

Choice hotel Farris Bad Larvik

Skrukkerød borettslag

Jorekstad bad Lillehammer

Berger Bad

Elvegaten bo og omsorgsenter

Mustad Eiendom 

Fevikhallen

Feviktun aldershjem

Kongsgård skole

Fylkeshuset Kristiansand

Gjerstad skole

Sunde skole

Gjerstadheimen

Narvik kommune

Veiholmen svømmehall

Eide skole

Frivoll skole

Jappa skole

Tveit omsorgssenter

Randesund omsorgssenter

Strømme sykehjem

Ternevig omsorgssnter

Vågsbygdtunet omssorgssenter

Stener Heyerdal omsorgssenter

Molde kommune 

 

Entra Eiendom valgte TermoRens as til samarbeidspartner mot Legionella!

Av: | 26. august, 2011
Print
TermoRens as vil i tiden fremover ta hånd om Legionella-ansvaret for Entra Eiendom.

TermoRens as har inngått rammeavtale med Entra eiendom.

 

Bilde: Oslo Havnelager. 

 

Entra Eiendom er et av de største eiendomselskap i Norge og har ca 150 store bygg fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. TermoRens as er godt i gang med å kartlegge alle byggene og vil så administrere rutiner for legionellakontroll etc. TermoRens as ble valgt ut i fra kvalitet på kartlegging/risikovurdering, fleksibilitet til å arbeide med Entras FDV web og ikke minst pris. TermoRens as fakturerer alle sine kunder kun for medgått tid på kartlegging og rapportering og dette har vist seg svært gunstig for kundene. Ofte ligger derfor TermoRens as på under halv pris av nærmeste konkurrent for den samme jobben, så her er det mye penger å spare for eiendomselskapene. Disse vil ofte ha fast pris som altså viser seg svært ugunstig. Eksempelvis kan nevnes hotell i Oslo som betalte kr 52 000 for kartlegging og ca 25 000 for årlig serviceavtale. Samme fra TermoRens as lå på 14 000 for kartlegging med rapport og 9500 for årlig service avtale. Altså kr en innsparing på 53 500 ved oppstart av legionellarutiner og kr 15 500 hvert år i ettertid. For Entras del utgjør avtalen en besparelse på flere hundre tusen kroner bare i kartlegging. Alle bygg gjennomgås rom for rom. Målet er å avdekke og kartlegge risikosoner for Legionella både teknisk i anlegget og rom med installasjoner som sjelden eller ikke er i bruk. Alle risikopunkter dokumenteres med bilder og det lages en full rapport for bygget som avsluttes med en tiltaksplan / driftsrutiner for bygget med hensyn til risiko for legionella. Plan for vannprøver og hvor disse skal tas lages også. Etter kartlegging i området samles så alt driftspersonell til kurs og gjennomgang av rapporter og rutiner for fremtidig samarbeid. På denne måten holder man kontinuerlig oppsyn med anleggene og vil oppdage et mulig legionellautbrudd på et tidlig stadium og få gjort noe med dette. Tilbake

Språk/language

 Norsk  English

Aditional languages

Important! This is an automatic translator and may give some wrong outputs!

Søk på siden

Search

LinkerAnodix - legionella