Velkommen http://www.termorens.no/ Velkommen Sat, 21 Oct 2017 10:39:04 +0200 12 hourly Byggherre sparte et seks-sifret belűp /Byggherresparteetsekssifretbelp/cid/a23612_16049/ For byggherren var dette et stort problem.  For oss var det en enkel jobb. Sun, 15 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23612_16049 Műt oss pć VVS-dagene pć Lillestrűm http://www.termorens.no/MtosspVVSdagenepLillestrm/cid/a23600_16049/ Vi er som vanlig Ă„ finne pĂ„ VVS-dagene Mon, 26 Sep 2016 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23600_16049 Ramform Tethys - PGS nyeste seismikkskip http://www.termorens.no/RamformTethysPGSnyesteseismikkskip/cid/a23559_16049/ Petroleum Geo Services satser pĂ„ AnodiX pĂ„ sine skip. Wed, 06 Apr 2016 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23559_16049 Fra betrodd samarbeidspartner til produkkopiering og konkurs http://www.termorens.no/Frabetroddsamarbeidspartnertilprodukkopieringogkonkurs/cid/a23554_16049/ Hvis man skal lykkes, mĂ„ man fĂžlge visse juridiske og forretningsetiske basislinjer.   Mon, 28 Mar 2016 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23554_16049 Legionellafagdag - Vi űnsker deg velkommen til Skien /LegionellafagdagVinskerdegvelkommentilSkien/cid/a23550_16049/ En fagdag om legionella hvor legionella stĂ„r i sentrum og ikke produkter.  Dette skal handle om hvordan legionella oppstĂ„r og forblir i anleggene og behandlingsmetodikk.  Vi kommer ogsĂ„ inn pĂ„ rutiner rundt dette. Sat, 05 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23550_16049 Dampkjel - store dimensjoner http://www.termorens.no/Dampkjelstoredimensjoner/cid/a23505_16049/ Store dimensjoner er enkelt match for TermoRens as Mon, 17 Aug 2015 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23505_16049 Hvor ille er det egentlig ? /Hvorilleerdetegentlig/cid/a23506_16049/ Det kan vĂŠre sĂ„ ille og det kan vĂŠre vĂŠrre.... Mon, 17 Aug 2015 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23506_16049 Dampkjeler - et hett tema /Dampkjelerethetttema/cid/a23500_16049/ Som regel kjenner vi problemet fĂžr vi ser det.... Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23500_16049 Vi er pć Facebook /VierpFacebook/cid/a23501_16049/ Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23501_16049 Det nye Űstfoldsykehuset valgte Anodix mot Legionella http://www.termorens.no/DetnyestfoldsykehusetvalgteAnodixmotLegionella/cid/a23277_16049/ Gode resultater pĂ„ andre sykehus, ryddige rutiner for kontroll og rimelig vedlikehold var grunnlag for valget. Tue, 06 Aug 2013 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23277_16049 Termorens Gel sparer oljeselskaper for millioner http://www.termorens.no/TermorensGelspareroljeselskaperformillioner/cid/a23273_16049/ Har klart Ă„ lage et produkt som er like effektivt pĂ„ ytterflater som inne i rĂžrsystemer. Sun, 14 Jul 2013 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a23273_16049 Nye rutiner mot Legionella. http://www.termorens.no/NyerutinermotLegionella./cid/a22685_16049/ Stavanger Kommune endrer rutiner for bekjempelse av Legionella Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a22685_16049 Entra Eiendom valgte TermoRens as til samarbeidspartner mot Legionella! http://www.termorens.no/EntraEiendomvalgteTermoRensastilsamarbeidspartnermotLegionella/cid/a21321_16049/ TermoRens as vil i tiden fremover ta hĂ„nd om Legionella-ansvaret for Entra Eiendom. Fri, 26 Aug 2011 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a21321_16049 Null Legionella! http://www.termorens.no/NullLegionella/cid/a21325_16049/ Anodix ble montert pĂ„ TĂžnsberg sykehus i fjor. NĂ„, litt  over ett Ă„r senere, er det mĂ„lt null Legionella! Fri, 26 Aug 2011 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a21325_16049 Fornűyd med Anodix http://www.termorens.no/FornydmedAnodix/cid/a17841_16049/ TĂžnsberg Sykehus installerte Anodix vĂ„ren 2010. Legionellaverdiene har gĂ„tt kraftig ned. – Storbygg mĂ„ ha anlegg for legionella-hĂ„ndtering, mener VVS-ansvarlig Per VenĂ„s pĂ„ sykehuset. Wed, 06 Apr 2011 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a17841_16049 Som lovet! http://www.termorens.no/Somlovet/cid/a17842_16049/ Anodix har fungert som vi ble lovet, fastslĂ„r regiondirektĂžr Solveig Solbakken i Entra Eiendom. Wed, 06 Apr 2011 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a17842_16049 Sjűforsvaret velger Anodix! http://www.termorens.no/SjforsvaretvelgerAnodix/cid/a13216_16049/ SjĂžforsvaret har valgt Anodix-system mot Legionella pĂ„ KV Nordlys (bilde er fra KV Andenes). Etter gjentatte forsĂžk pĂ„ Ă„ fĂ„ kontroll over Legionella ombord i sine skip tester nĂ„ SjĂžforsvaret Anodix. Fri, 10 Sep 2010 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a13216_16049 Anodix virker! http://www.termorens.no/Anodixvirker/cid/a8926_16049/ Alle som hadde legionellaproblemer og har montert Anodix er nĂ„ kvitt problemet Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0100 http://www.termorens.no/index.php?cid=a8926_16049 Hvorfor velge Anodix? http://www.termorens.no/HvorforvelgeAnodix/cid/a8927_16049/ TĂžnsberg Sykehus vurderte alle leverandĂžrer av systemer mot Legionella pĂ„ det Norske markedet. Se resultatet her. Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0100 http://www.termorens.no/index.php?cid=a8927_16049 Ukens fagartikkel - legionella http://www.vvs-forum.no/legionella-hvor-farlig-er-den.4505336-84786.html Legionella - hvor farlig er den? Artikkel av Ole Daniel Enersen Tue, 01 Sep 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6637_16049 Er Fair play blandt leverandĂžrene blitt historie? http://www.termorens.no/ErFairplayblandtleverandreneblitthistorie/cid/a6591_16049/ Har Anodix pĂ„ kort tid blitt sĂ„ anerkjent at noen blir alvorlig bekymret for sine egne lĂžsninger ? Fri, 28 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6591_16049 Slik kan legionella stoppes http://www.termorens.no/Slikkanlegionellastoppes/cid/a6592_16049/ Artikkel i IngeniĂžr Nytt Nr 7 2009 Fri, 28 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6592_16049 Kommentar vedr. legionella i VVS-forum http://www.termorens.no/Kommentarvedr.legionellaiVVSforum/cid/a6535_16049/ TermoRens gir svar til Hanne T. Skiri der hun omtaler metoder for legionellabekjempelse. Wed, 26 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6535_16049 Choice fĂžrste hotelkjede inn med Anodix http://www.termorens.no/ChoicefrstehotelkjedeinnmedAnodix/cid/a6522_16049/ Mange har fĂ„tt tilbud og alle sier de skal ha, men Choice gjĂžr noe med det. Tue, 25 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6522_16049 Entra Eiendom fűrst ute med Anodix mot Legionella http://www.termorens.no/EntraEiendomfrstutemedAnodixmotLegionella/cid/a6499_16049/ Entra eiendom har startet med gamle Kristiansand sykehus (fylkeshuset) og skole i Kristiandsand. Mon, 24 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6499_16049 Gamle kraftstasjoner blir som nye http://www.termorens.no/Gamlekraftstasjonerblirsomnye/cid/a6487_16049/ Denne kraftstasjonen pĂ„ Kongsberg ble bygget i 1955. Thu, 20 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6487_16049 Mye presseomtale om Anodix http://www.termorens.no/MyepresseomtaleomAnodix/cid/a6521_16049/ TermoRens og Anodix har fĂ„tt mye presse etter de fĂžrste anleggene ble montert. Mon, 17 Aug 2009 00:00:00 +0200 http://www.termorens.no/index.php?cid=a6521_16049